Rongcheng District People's Government of Jieyang City

关于杨春松同志免职的通知

    

    经刘福森院长提请,2020年9月23日,揭阳市榕城区第六届人民代表大会常务委员会第四十三次会议通过,免去:

    杨春松同志的揭阳市榕城区人民法院砲台人民法庭副庭长、审判员职务。

相关附件: